• Svačina roku
  • 17.4.2024

Pravidla soutěže - Rio Mare Svačina roku s Tefal

5 (1x)
Rio Mare Svacina roku 2024 logo.jpg

Rio Mare Svačina roku & Desiata roka 2024 - Závazná pravidla mezinárodní soutěže

§ 1 – Pořadatel a organizátor

Pořadatelem soutěže je společnost BOLTON CZECHIA, spol. s r.o. se sídlem:

Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4; zapsaná v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 148679; IČ: 1552638, DIČ: CZ15526381.

Organizátorem soutěže je společnost EV public relations, spol. s r. o. se sídlem: Ovenecká 380/47, 170 00 Praha 7, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113816, IČ: 27449793, DIČ: CZ27449793

dále jen “pořadatel”.

Kontakt na organizátora: + 420 732 297 922, e-mail: svacina.roku@ev-pr.cz, desiata.roka@ev-pr.cz

§ 2 – Rámcový harmonogram soutěže

• 2. dubna 2024 zahájení, Korespondenční kolo = registrace soutěžících, distribuce soutěžních svačinových krabiček, příjem fotografií a receptů SVAČINY

• 31. května 2024 ukončení registrace soutěžících

• 30. června 2024 uzavření Korespondenčního kola, výběr finalistů (7 studentů z ČR, 7 studentů ze SR)

• září 2024 rozesílání instrukcí pro účastníky Grande finále

• 10. října 2024 Grande finále, Bořetice

§ 3 – Účast v soutěži

Soutěž je určena pro studenty středních odborných škol a středních odborných učilišť se zaměřením na gastronomii a stravovací služby. Účastníkem soutěže se student stává po vyplnění Google dokumentu.

(jméno studenta, FB/IG profil, věk, třída, název školy, jméno pedagoga, kontakt), nebo zasláním vyplněné přihlášky na e-mail: svacina.roku@ev-pr.cz / desiata.roka@ev-pr.cz do 31. května 2024.

Soutěže se nemohou účastnit finalisté z předešlých ročníků.

§ 4 – Průběh soutěže

Korespondenční kolo

V první fázi vybírá porota a zástupci pořadatele 7 soutěžících z Česka a 7 soutěžících ze Slovenska, kteří budou pozvání do Grande finále v Bořeticích.

Grande finále

V Grande finále v Bořeticích se utká 14 finalistů, z nichž porota vybere a ocení 3 vítěze (1.- 3.místo) za ČR a 3 vítěze (1.- 3.místo) za SR. V rámci soutěžního klání se určí také absolutní vítěz za obě země.

Vítězové na prvních místech za ČR a SR vyhrají pro svoji školu vybavení kuchyňské učebny produkty značky TEFAL v celkové hodnotě 60 000 Kč / 2500 EUR.

S každým postupujícím studentem se účastní jedna osoba (pedagog) jako doprovod.

§ 5 – Soutěžní podmínky

Úkolem soutěžícího je navrhnout a připravit moderní, chuťově rozmanitou SVAČINU s použitím produktů Rio Mare, resp. Bolton Czechia. Pokrm musí být kreativní, chutný a vhodný jako školní svačina, svačina do práce, na výlety, služební cesty apod.  Studenti musí přemýšlet nad receptem jako SVAČINOU, kterou je možné servírovat ve svačinové krabičce. Povinností je primární použití pokrmu jako SVAČINY.

Každý soutěžící připraví pouze jeden recept pokrmu dle následující specifikace:

1. Časový limit na přípravu – 40 minut

2. Finanční limit na přípravu nesmí přesáhnout v nákladech 120 Kč na jednu porci.

3. Hlavní surovinou pro přípravu SVAČINY musí být alespoň jeden z těchto produktů:

• Tuňák Rio Mare filod'olio

• Tuňák Rio Mare v olivovém oleji

• Tuňák Rio Mare Natura

• Tuňák Rio Mare ve vlastní šťávě

• Tuňák Rio Mare s chilli papričkou

• Tuňák Rio Mare s citronem a černým pepřem

DŮLEŽITÉ: Hlavní surovina musí projít tepelnou úpravou. Produkty patřící do hlavních surovin je možné kombinovat.

4. Pokud soutěžící použije ve svém receptu následující suroviny musí přednostně využít ingredience (doporučené suroviny) od pořadatele soutěže (pro Grande finále je soutěžící obdrží zdarma v místě konání soutěže):

• Olivový olej – MONINI

• Sójová omáčka či jiná ochucovadla – KIKKOMAN

• Těstoviny – RUMMO

• Balzamikový ocet nebo glazé – PONTI

• Konzervovaná rajčata – MUTTI

• Citronová nebo limetková šťáva – LIMMI

• Pesto – ARISI

§ 6. Prezentace SVAČINY – pravidla pro vaření

Korespondenční kolo

V rámci Korespondenčního kola musí soutěžící detailně nafotit 2x svůj recept SVAČINY: SVAČINU na bílém talíři a v krabičce Rio Mare Svačina roku. Fotografie (formát JPEG, rozlišení 300 dpi, max. 3 fotografie, v celkovém objemu max. 10 MB) společně s vyplněným průvodním listem: základní údaje, kalkulační list pro 4 porce a technologický postup (viz. Příloha č. 1 – Průvodní a kalkulační list) zašlete na email svacina.roku@ev-pr.cz do 30. června 2024. Formulář musí být vyplněn elektronickou formou, nikoli rukou, takové přihlášky budou automaticky vyřazeny. Náklady na úhradu doplňujících surovin pro Korespondenční kolo si hradí každý soutěžící sám. Z Korespondenčního kola do Grande finále postupuje 7 soutěžících z ČR a 7 ze SR.

Grande finále

V Grande finále účastníci taktéž připraví 4 porce receptu a to jedině a pouze toho, který poslali v Korespondenčním kole (3 porce na bílý talíř, 1 porci ve svačinové krabičce Rio Mare Svačina roku). Propozice pro Grande finále, včetně hlavních a doporučených surovin, obdrží soutěžící po vyhodnocení Korespondenčního kola. Ostatní (doplňující) suroviny budou dle kalkulačního listu zajištěny organizátorem, příp. si účastník zajistí sám a budou mu proplaceny v místě konání Grande finále na základě platného daňového dokladu (maximálně do hodnoty 250 Kč). Soutěžící je povinen použít předem kuchařsky neupravené suroviny. Z upravených výrobků může použít pouze běžně prodejné suroviny (produkty), které nelze v rámci časového limitu zhotovit (např. bagety, tortilly, vývary apod.). Možnost použití upravených výrobků si soutěžící schválí v předstihu s organizátorem soutěže.

Pro Grande finále není nutné vlastní kuchařské vybavení (pánve, nože apod.). Předpokládá se profesní kuchařské oblečení, vhodná (uzavřená) obuv do kuchyně, rukavice, upravené vlasy a kvůli vaření jsou zakázány jakékoli nalepené nehty.

§ 6a – Ceny pro výherce – soutěžící

Každý z účastníků finále obdrží dárek značky TEFAL.

Ocenění soutěžící si ve spolupráci s organizátorem vyberou jakékoliv zboží v e-shopu www.tefal.cz v hodnotě dárkového poukazu.

1. místo CZ: dárkový poukaz do e-shopu www.tefal.cz v hodnotě 30 000 Kč

2. místo CZ: dárkový poukaz do e-shopu www.tefal.cz v hodnotě 15 000 Kč

3. místo CZ: dárkový poukaz do e-shopu www.tefal.cz v hodnotě 10 000 Kč

1. místo SK: dárkový poukaz do e-shopu www.tefal.cz v hodnotě 1 250 EUR

2. místo SK: dárkový poukaz do e-shopu www.tefal.cz v hodnotě 600 EUR

3. místo SK: dárkový poukaz do e-shopu www.tefal.cz v hodnotě 400 EUR

Složení poroty:

odborná porota, zástupci společnosti Bolton Czechia, zástupci společnosti značky TEFAL.

Hodnotící kritéria pro finále: jedinečný nápad, použitelnost jako svačina, foodstyling, chuť, marketingový potenciál, dodržení časového limitu.

§ 6b – Ceny pro výherce – školy

Vítězové prvních míst vyhrají pro svoji školu vybavení kuchyňské učebny produkty značky TEFAL v hodnotě 60 000 Kč / 2 500 EUR.

Zástupce školy si ve spolupráci s organizátorem vybere zboží v e-shopu www.tefal.cz v dané hodnotě.

§ 6c – Ceny pro výherce – TEFAL cena veřejnosti:

1. místo CZ: cena hlavního partnera TEFAL = produkt značky Tefal a Rio Mare balíček

1. místo SK: cena hlavního partnera TEFAL = produkt značky Tefal a Rio Mare balíček

Hlasování veřejnosti bude probíhat na blog.tefal.cz resp. blog.tefal.sk

UPOZORNĚNÍ: Výherci si své výhry přebírají v rámci vyhlašování, v případě absence bude ocenění postoupeno dalšímu v pořadí.

§ 7 – Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 110/2020 Sb. o zpracování osobních údajů a zákonem č. 111/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen GDPR) uděluje tímto účastník soutěže organizátorovi souhlas, včetně souhlasu s využitím pořízených audiovizuálních záznamů, a to i využití díla SVAČINY.

§ 8 – Souhlas s použitím osobních údajů pro marketingové účely

Zasláním přihlášky do soutěže dobrovolně a informovaně souhlasíte, že Vaše osobní údaje budou zpracovány pro účely obchodních sdělení ve smyslu ust. § 2 písm. f) zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a může být z vaší strany kdykoliv odvoláno. Odvolání tohoto souhlasu je možné uskutečnit písemně na adrese sídla Organizátora soutěže.

§ 9 - Závěrečná ustanovení

Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo na změnu pravidel a také si vyhrazují právo z jakéhokoliv důvodu soutěž zkrátit, přerušit nebo úplně zrušit. Výhru nelze soudně vymáhat a na výhru neexistuje právní nárok.

Pomůžete nám s webem?

Abychom mohli náš web vylepšovat, potřebujeme si o návštěvnícíh ukládat soubory Cookies.
Zakázat vše
Povolit vše